Grygiel, Wojciech P. „Evolutionary Theology: A New Chapter in the Relations Between Theology and Science”. Studia Philosophiae Christianae 56, no. 3 (wrzesień 30, 2020): 101-123. Udostępniono styczeń 27, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/8861.