Grzybowski, Jacek. „Znaczenie, Recepcja I Konsekwencje Filozoficzne Encykliki "Aeterni Patris" W kontekście Pytania O Filozofię chrześcijańską”. Studia Philosophiae Christianae 56, no. 4 (grudzień 31, 2020): 225-255. Udostępniono styczeń 19, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/8928.