Murawski, Roman. „The Conception of Logic in the Cracow Circle: Salamucha, Drewnowski, Bocheński”. Studia Philosophiae Christianae 57, no. 1 (lipiec 31, 2021): 109-125. Udostępniono grudzień 3, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/8939.