Duchliński, Piotr. „Dominika Dzwonkowska, Etyka cnót środowiskowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW W Warszawie, Warszawa 2019, Ss. 367 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 57, no. 1 (lipiec 31, 2021): 127-139. Udostępniono grudzień 3, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/8940.