Puczydłowski, Miłosz. „Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo Capax, Capax Hominis. Z Problematyki Antropologicznej W późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, Ss. 256 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 57, no. 1 (lipiec 31, 2021): 141-146. Udostępniono grudzień 3, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/8941.