Janowski, Jarosław Maciej. „W Poszukiwaniu tożsamości współczesnej Filozofii Przyrody”. Studia Philosophiae Christianae 57, no. 2 (grudzień 31, 2021): 73–99. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/9625.