1.
Tytko K. Personalistyczny projekt filozofii osoby a wspólnota osób. Grzegorz Hołub, „Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła”, Peter Lang, Berlin 2021, ss. 196 (rec.). SPCh [Internet]. 31 grudzień 2022 [cytowane 23 maj 2024];58(2):161-75. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/11751