1.
Grzybowski J. (rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015. SPCh [Internet]. 13 luty 2018 [cytowane 27 wrzesień 2021];52(2):155-9. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/2173