1.
Kozanecka-Dymek AM. (rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015. SPCh [Internet]. 13 luty 2018 [cytowane 28 wrzesień 2021];52(2):160-9. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/2174