1.
Lemańska A. Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.). SPCh [Internet]. 28 marzec 2019 [cytowane 30 wrzesień 2022];53(4):103-9. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3401