1.
Podrez E. Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.). SPCh [Internet]. 28 marzec 2019 [cytowane 27 wrzesień 2021];53(4):111-30. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3402