1.
Kobyliński A. Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 maja 2018 r. SPCh [Internet]. 9 listopad 2019 [cytowane 13 sierpień 2020];55(1):135-42. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3709