1.
Kobyliński A. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 października 2019 r. SPCh [Internet]. 31 marzec 2020 [cytowane 7 sierpień 2022];56(1):161-70. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/7299