1.
Puczydłowski M. Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 256 (rec.). SPCh [Internet]. 31 lipiec 2021 [cytowane 3 grudzień 2021];57(1):141-6. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/8941