Autor - szczegóły

Gralewicz, Agnieszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa

  • Vol 54, Nr 4 (2018) - Recenzje i sprawozdania
    Filozofia i film – sprawozdanie z Warszawskiego Dnia Filozofii, obchodzonego w dniu 16 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Szczegóły  PDF