Autor - szczegóły

Dobrzeniecki, Marek, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum, ul. Dewajtis 3, 01–815 Warszawa, Polska