Autor - szczegóły

Femiak, Tomasz, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, ul. Katowicka 89, 45–061 Opole, Polska