Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zakresem tematycznym czasopisma jest przede wszystkim szeroko rozumiana teologia katolicka oraz te dziedziny nauk, które są dla niej pomocniczymi lub wchodzą z nią w wyraźny kontakt na zasadzie naukowej refleksji nad rzeczywistością sakralną: teologie innych wyznań, teologia rzeczywistości ziemskich, filozofia, ekumenizm, historia, literatura, sztuka, prawo, nauki społeczne. Nie stroniąc od pouczającego głosu historii, koncentrujemy się przede wszystkim na przybliżeniu czytelnikowi myśli teologów współczesnych. Czasopismo stawia sobie dwa cele. Pierwszy to naukowo-badawczy charakter publikowanych tekstów. Drugi cel wykazuje powiązanie z Wydziałem Teologicznym UKSW.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i KronikaZaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Artykuł jest recenzowany przy zachowaniu anonimowości recenzentów.
Recenzent wypełnia formularz recenzji
Artykuł jest akceptowany w pełni, po odpowiednich poprawkach, lub nie nadaje się do druku.
Ostateczną decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

 

Harmonogram publikacji

Półrocznik, pierwotna wersja papierowa

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Recenzenci

1. Bp prof. dr hab. Józef Wróbel
2. Ks. dr hab. Daniel Brzeziski - UMK w Toruniu
3. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Gód, KUL
4. Ks. dr hab. Joseph Grzywaczewski, Pary
5. Ks. dr hab. Piotr H. Kieniewicz, KUL
6. Ks. dr hab. Janusz Stanisław Królikowski, prof. UPJPII
7. Ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski - UPJPII
8. Ks. dr hab. Jacenty Stanisław Mastej, KUL, WSD Rzeszów, PAN
9. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panu, UPJPII
10. Ks. dr hab. Józef Urban, prof. UO
11. Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, KUL