Historia czasopisma

W roku 1954 powstała Akademia Teologii Katolickiej z połączenia Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1963 roku uzyskano pozwolenie na powstanie półrocznika Studia Theologica Varsaviensia, z którego pierwotnie korzystał również Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (do roku 1965, kiedy utworzył własne pismo Studia Philosophiae Christianae). Pierwszym redaktorem został ks. prof. Marian Michalski. Obecnie funkcje tę od 2005 roku pełni ks. dr Jarosław A. Sobkowiak.