Data publikacji : 2019-03-08

Popkulturowy zwrot w rozwoju dogmatów?

Józef MajewskiDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł zajmuje się relacją między rozwojem dogmatów a kulturą popularną.
Autor postuluje potrzebę „popkulturowego zwrotu” w rozumieniu rozwoju dogmatów
i aktualizującej interpretacji dogmatów. Sugeruje, że język (języki) kultury
popularnej dojrzał do tego, by nazywać i przekazywać tajemnice wiary, którym
Kościół nadał postać dogmatów sensie szerszym, tj. doktryna, nauczanie Kościoła, i dogmatów w sensie ścisłym (por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Interpretacja dogmatów, III, 2-3).

Słowa kluczowe

rozwój dogmatów ; aktualizująca interpretacja dogmatów ; popkultura ; języki kultury popularnej ; religijność popularna ; „popkulturowy zwrot”


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie