Popkulturowy zwrot w rozwoju dogmatów?

Józef Majewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2018.56.1.02

Abstrakt


Artykuł zajmuje się relacją między rozwojem dogmatów a kulturą popularną.
Autor postuluje potrzebę „popkulturowego zwrotu” w rozumieniu rozwoju dogmatów
i aktualizującej interpretacji dogmatów. Sugeruje, że język (języki) kultury
popularnej dojrzał do tego, by nazywać i przekazywać tajemnice wiary, którym
Kościół nadał postać dogmatów sensie szerszym, tj. doktryna, nauczanie Kościoła, i dogmatów w sensie ścisłym (por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Interpretacja dogmatów, III, 2-3).


Słowa kluczowe


rozwój dogmatów, aktualizująca interpretacja dogmatów, popkultura, języki kultury popularnej, religijność popularna, „popkulturowy zwrot”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajerowa I., Szanse języka religijnego w świecie kultury masowej, w: Z. Adamek (red.), Teologia – kultura – współczesność, Tarnów 1995, s. 99-113.

Barański J., Antropologia, między przed- a ponowoczesnością – garść wróżby na nowy wiek, „Konteksty” 2005, nr 4, s. 96-105.

Berger P., Sacks J. (ed.), The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, Grand Rapids 1999.

Burszta W. J., Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, „Kultura Popularna” 2002, nr 0, s. 11-18.

Campbell H. A. (ed.), Digital Religion. Understanding Religious Practice in New Media Worlds, London – New York 2012.

Chachulski T. i in. (red.), Religijność w dobie popkultury, Warszawa 2014.

Christoffersen L. i in. (ed.), Religion in the 21st Century: Challenges and Transformations, Farnham–Burlington 2013.

Cybal-Michalska A., Wierzba P. (red.), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, Kraków 2012.

Cybulska P., Majewski J., Narodziny popreligii. Religia w dobie kultury popularnej, „Sensus Historiae” 2017, vol. XXVII, s. 95-110.

Davie G., The Sociology of Religion: A Critical Agenda, London 2013.

Dobroczyński B., Trzecia Rzesza Popkultury, „Znak” 2004, nr 3, s. 16-31.

Drozdowicz J., Popreligia w dobie popkultury, w: E. Jeliński i in. (red.), Ratio, religio, humanitas, Poznań 2015, s. 229-236.

Dziadzia B., Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne i przemiany prowincji, Gdańsk 2014.

Espín O. O. (ed.), The Wiley Blackwell Companion to Latino/a Theology, Oxford 2015.

Godlewski G. i in. (red.), Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 2002.

Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

Greeley A. M., God in Popular Culture, Chicago 1988.

Greeley A. M., The Catholic Imagination, Berkeley – London 2000.

Guarino T. G., Vincent of Lérins and the Development of Christian Doctrine, Grand Rapids 2013.

Kawecki W., Kultura konsumpcyjna a wychowanie do kultury wysokiej, „Studia Theologica Varsaviensia” 2010, nr 2, s. 177-197.

Kijas Z., Rozwój dogmatów i jego kryteria, w: T. Dzidek i in. (red.) Teologia fundamentalna t. 5. Poznanie teologiczne, Kraków 1997, s. 72-87.

Lynch G. (ed.), Between Sacred and Profane: Researching Religion and Popular Culture, London 2007.

Lynch G., Understanding Theology and Popular Culture, Oxford 2005.

Majewski J., The Church in the Media Age, w: T. Buksiński (red.). Dilemmas of the Catholic Church in Poland, Washington 2015, s. 41-66.

Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 2013.

Napiórkowski S. C., Jak uprawiać teologię, Wrocław 1998.

Newman J. H., O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, (tłum.) J. W. Zielińska, Warszawa 1988.

Possamai A., Sociology of Religion for Generations X and Y, London – New York 2014.

Thiel J. E., The Development of Doctrine, w: J. Buckley, F. Ch. Bauerschmidt, T. Pomplun (ed.), The Blackwell Companion to Catholicism, Oxford 2011, s. 251-267.

Turner B. S. (ed.), New Blackwell Companion to the Sociology of Religion, Oxford 2010.

Zowczak M., Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne, Warszawa 2014.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.