Kon cepcja rado ści w SumIE TeologiI św. To masza z Akwinu

Magdalena Płotka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2018.56.1.04

Abstrakt


The purpose of this article is to present the development of Thomas Aquinas’s
concept of joy in the subsequent parts of Summa theologiae. Beginning with the
description of joy as simple movements of the soul, Thomas comes to present the
concept of spiritual joy, which is fundamental to the human visio beatifica. Therefore,
the article is divided into three parts, which discuss Aquinas’s accounts of
joy: Prima secundae, Secunda secundae and Tertia pars. The first part focuses on
the inclusion of joy as experience and feeling. Joy here is understood as one of the
feelings of the sensitive power is considered in the perspective of human emotionality
(vis concupiscibilis). Joy that comes from satisfying the lack of sensory goods
is called pleasure (delectatio). It differs from the joy of affection (gaudium) – the
intellectual and spiritual affrct, to which the second part of the article is dedicated.
Spiritual joy does not include the sensory-corporal component, and it superimposes
itself over purely intelligible beings. Thomas clearly emphasizes that only God
can be the cause of spiritual joy. This perspective allows Aquinas to develop his
concept of theology of joy in the next part of Summa (III pars), which is devoted
in the last part of this text. The emotionality of Christ is the central problem for
Thomas here. These considerations throw a lot of light not only on the supernatural
approach to joy, but also on the ways in which joy – the fruit of the Holy Spirit can
be experienced by a human being in hac via.


Słowa kluczowe


joy, spiritual life, love, Thomas Aquinas, medieval theology

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Etyka nikomachejska, przełożyła, opracowała i wstępem poprzedziła D. Gromska, PWN, Warszawa 1982.

Emotion and Cognitive Life in Medieval and Early Modern Philosophy, red. M. Pickavé, L. Shapiro, Oxford University Press, Oxford 2013.

Lombardo N.E., The Logic of Desire. Aquinas on Emotion, The Catholic University of America Press, Washington D.C. 2011.

Potkay A., The Story of Joy: From the Bible to Late Romanticism, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Stróżewski W., O radości, w: Fenomen radości, red. A. Grzegorczyk, J. Grad, P. Szkudlarek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.

Thomae Aquinatis, Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi Parisiensis, t. 1, ed. P. Mandonnet, P. Lethielleux, Parisiis 1929.

Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. II, przełożyli A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński. Wydawnictwo Antyk, Kęty 1998.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. T. XVI. Miłość, tłum. A. Głażewski, Wydawnictwo „Veritas”, Londyn.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Tom IX. Cel ostateczny czyli szczęście oraz uczynki ludzkie, przełożył i objaśnieniami opatrzył o. F. W. Bednarski, OP.

Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna. T. X. Uczucia, tłum. J. Bardan, objaśnieniami opatrzył o. F. Bednarski, O.P., Veritas, Londyn.

Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Suma teologii 1, 75-89, tłum. S. Swieżawski, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2000.

Torrell J.-P., Święty Tomasz z Akwinu. Mistrz duchowy, „W drodze”, Poznań 2003.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.