(1)
Sztuk, D. Jedyność Boga Jako źródło jedności Chrześcijan „W Chrystusie” (Ga3,20. 28). Przesłanki Egzegetyczno-Retoryczne. stv 2023, 61, 10-49.