(1)
Leonkiewicz, Łukasz. Ekoteologia prawosławna W ujęciu “zielonego patriarchy” Bartłomieja I. stv 2022, 59, 98-141.