Sztuk, D. (2023). Jedyność Boga jako źródło jedności Chrześcijan „W Chrystusie” (Ga3,20. 28). Przesłanki egzegetyczno-retoryczne. Studia Theologica Varsaviensia, 61(1), 10–49. https://doi.org/10.21697/stv.13586 (Original work published 15 grudzień 2023)