Bartocha, W. (2017). Ks. Krzysztof Filipowicz (red.), ,,Chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2). Księga dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Decykowi. Studia Theologica Varsaviensia, 54(2), 267-273. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/stv/article/view/1923