Andrzejuk, A. (2018). PROBLEM FILOZOFICZNEGO UJĘCIA ISTOTY BOGA W SUMMA THEOLOGIAE ŚW. TOMASZA Z AKWINU. PERSPEKTYWA EGZYSTENCJALNA. Studia Theologica Varsaviensia, 55(2), 53-74. https://doi.org/10.21697/stv.2017.55.2.03