Leonkiewicz, Łukasz. (2022). Ekoteologia prawosławna w ujęciu “zielonego patriarchy” Bartłomieja I. Studia Theologica Varsaviensia, 59(1), 98-141. https://doi.org/10.21697/stv.9716