BOU┼╗YK, M. Pedagogia wstydu - refleksja filozoficzna. Studia Theologica Varsaviensia, v. 54, n. 1, p. 115-131, 20 wrz. 2017.