Sztuk, Dariusz. (2023) 2023. „Jedyność Boga Jako źródło jedności Chrześcijan «W Chrystusie» (Ga3,20. 28). Przesłanki Egzegetyczno-Retoryczne”. Studia Theologica Varsaviensia 61 (1):10-49. https://doi.org/10.21697/stv.13586.