Bachanek, Grzegorz. 2017. „Tajemnica miłosierdzia Bożego W ujęciu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego”. Studia Theologica Varsaviensia 54 (2), 105-22. https://doi.org/10.21697/stv.2016.54.2.05.