Leonkiewicz, Łukasz. 2022. „Ekoteologia prawosławna W ujęciu “zielonego patriarchy” Bartłomieja I”. Studia Theologica Varsaviensia 59 (1), 98-141. https://doi.org/10.21697/stv.9716.