Sztuk, D. (2023) „Jedyność Boga jako źródło jedności Chrześcijan «W Chrystusie» (Ga3,20. 28). Przesłanki egzegetyczno-retoryczne”, Studia Theologica Varsaviensia, 61(1), s. 10–49. doi: 10.21697/stv.13586.