Leonkiewicz, Łukasz (2022) „Ekoteologia prawosławna w ujęciu “zielonego patriarchy” Bartłomieja I”, Studia Theologica Varsaviensia, 59(1), s. 98-141. doi: 10.21697/stv.9716.