[1]
D. Sztuk, „Jedyność Boga jako źródło jedności Chrześcijan «W Chrystusie» (Ga3,20. 28). Przesłanki egzegetyczno-retoryczne”, stv, t. 61, nr 1, s. 10–49, cze. 2023.