Sztuk, D. „Jedyność Boga Jako źródło jedności Chrześcijan «W Chrystusie» (Ga3,20. 28). Przesłanki Egzegetyczno-Retoryczne”. 2023. Studia Theologica Varsaviensia, t. 61, nr 1, czerwiec 2023, s. 10-49, doi:10.21697/stv.13586.