Leonkiewicz, Łukasz. „Ekoteologia prawosławna W ujęciu “zielonego patriarchy” Bartłomieja I”. Studia Theologica Varsaviensia, T. 59, nr 1, marzec 2022, s. 98-141, doi:10.21697/stv.9716.