Autor - szczegóły

Kręcidło, Janusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska