Autor - szczegóły

Menke, Karl-Heinz, UKSW, Polska

  • Vol 56, Nr 1 (2018) - Artykuły
    Pos ynodalna adho rtacja apos tols ka „Amoris Laetitia” w pol u na pięcia międz y wolno ścią i prawdą
    Abstrakt  PDF