Autor - szczegóły

Bednarczyk, Rafał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska