Autor - szczegóły

Bartnicki, Roman, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska