Autor - szczegóły

Czekalski, Ryszard, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska