Bokwa, Ignacy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska


Studia Theologica Varsaviensia Tom 56 Nr 1 (2018) - Artykuły
MI SSION INMITTE N DER KU LTURE N UND RE LIGI ONEN IN DER NEUERE N PR OTE STANTI SCHEN THEOLOGIE
Abstrakt PDF (Deutsch)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP