BARDSKI, KRZYSZTOF


Studia Theologica Varsaviensia Tom 53 Nr 2 (2015) - Recenzje i Kronika
MISZNA. ZERAIM (NASIONA), R. MARCINKOWSKI (RED. NAUKOWA), WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, WARSZAWA 2013. / MISZNA. MOED (ŚWIĘTO), R. MARCINKOWSKI (RED. NAUKOWA), WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, WARSZAWA 2014.
Szczegóły PDF

Studia Theologica Varsaviensia Tom 55 Nr 1 (2017) - Recenzje i Kronika
Recenzje i Kronika WT
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP