Ciećko, Szymon Krzysztof, WT UKSW, Polska


Studia Theologica Varsaviensia Tom 57 Nr 1 (2019) - Varia
Premises Of Creation In The Light Of The Psschal Eevent
Abstrakt PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP