Redakcja

Rada naukowa

dr Nadia Asheulova, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg Branch, Rosja

Dr hab. Krzystof Podemski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii

O. prof. dr hab. Andrzej Potocki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prof. dr hab. Elżbieta Rekłajtis, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii

Prof. CC dr hab. Paweł Ruszkowski, Collegium Civitas, Polska

Prof. Louise Ryan, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Socjologii

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii

Prof. Charles Taylor, Oxford University

Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii

Ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Socjologii

prof. Dominique Bouchet, Syddansk Universitet, Dania

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Politologii

Dr Timothy Eccles, Nottingham Trent University

Dr Martin Hess, University of Manchester, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie, Niemcy

Dr hab. Barbara Lewenstein, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Instytut Socjologii

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Politologii

Dr hab. Wojciech Misztal, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzynski, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Prof. dr hab. Andrzej Ochocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii