Data publikacji : 2019-02-28

PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH

Magdalena MarkockaDział: Artykuły

Abstrakt

Celem artykułu jest zarysowanie problematyki podmiotowości społeczności lokalnych w perspektywie wybranych ujęć socjologicznych i filozoficznych. Pojęcie podmiotowości odnosi się do wielu wymiarów rzeczywistości społecznej i ma charakter interdyscyplinarny. Szczególnego znaczenia nabiera w przestrzeni lokalnej, gdzie dostrzec można szczególne rodzaje powiązań społecznych oparte na partnerstwie i współpracy. W opracowaniu podjęto próbę ukazania wybranych koncepcji podmiotowości ze szczególnym uwzględnieniem socjologicznych odniesień, formułowanych zarówno wprost, jak i pośrednio.

Słowa kluczowe

podmiotowość indywidualna ; podmiotowość społeczna ; społeczność lokalna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie