Data publikacji : 2019-02-28

FAMILY AND PROFESSIONAL LIFE OF PUBLIC ADMINISTRATION EMPLOYEES. A SOCIOLOGICAL DIAGNOSIS 2015

Martyna KawińskaDział: Raporty z badań

Abstrakt

In 2015, a research team of the Polish Measurement of Attitudes and Values carried out a representative survey of public administration employees. There were 746 survey participants who represented public administration entities from 16 voivodships in Poland, varied in terms of the most important sociodemographic features. The data were collected by means of the CAWI technique in the variant of direct contact with the respondent, with the computer record of responses in the form of an electronic self-returnable questionnaire.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie