FAMILY AND PROFESSIONAL LIFE OF PUBLIC ADMINISTRATION EMPLOYEES. A SOCIOLOGICAL DIAGNOSIS 2015

Martyna Kawińska

Abstrakt


In 2015, a research team of the Polish Measurement of Attitudes and Values carried out a representative survey of public administration employees. There were 746 survey participants who represented public administration entities from 16 voivodships in Poland, varied in terms of the most important sociodemographic features. The data were collected by means of the CAWI technique in the variant of direct contact with the respondent, with the computer record of responses in the form of an electronic self-returnable questionnaire.

Słowa kluczowe


measurement, survey, family, family life

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Kwak A. (2008), Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, [in:] A. Kwak, Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, APS, Warszawa.

Kwak A. (2012), Rodzicielstwo – inwestycja w przyszłość. Czy zawsze udana?, [in:] J. Brągiel, B. Górnicka (eds.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Opole University, Opole.

Kwak A., Wolfe M. (2001), Tradycyjny czy partnerski model realizacji ról rodzicielskich, [in:] T. Szlendak (2012), Socjologia rodziny Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa.

Sztompka P. (2010), Socjologia, Znak, Kraków.

Warzywoda-Kruszyńska W. (2007), Rodzina w procesie zmian, in: W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (eds.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Łódź.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.