[1]
Baraniak, B. 2018. WARTOĊšCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. 14, 1 (lis. 2018).