[1]
Leonarska, D. 2018. OSOBA LUDZKA JAKO PODMIOT JEDNOSTKOWY, SPOŁECZNY I RELACYJNY W WYBRANYCH KONCEPCJACH WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ: TAYLOR, ARCHER, DONATI. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. 19, 2 (lis. 2018).