[1]
Markocka, M. 2019. PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology. 20, 3 (luty 2019).